Etter 14 års planlegging er det en glede å ha kommet igang med det fysiske arbeidet på vei mot å etablere Lysehagen. Vi starter med å bygge «trygg skuleveg», ca. 800 meter fortau, gang og sykkelveg. Dette gir en vesentlig tryggere hverdag for eksiterende og nye myke trafikanter i området og vi er glad for å kunne bidra positivt til nærmiljøet. Planlagt byggetid for trygg skoleveg er ca. 6 måneder. Etter sommeren 2023 kan vi starte med full styrke i tomteområdet.

Som entreprenør har vi fått med Lekven Entreprenør AS på laget. Vi ser frem til et godt samarbeid!