Vi har oppretthold god aktivitet og fremdrift gjennom vinteren og er i rute med etablering av infrastruktur til tomtene.  Rydding av vegetasjon på tomtene har startet og vi ser egenskapene til tomtene bedre etterhvert som arbeidet pågår. Det blir mange fine tomter med god utsikts- og solforhold. Planlegging av fellesområder er også påbegynt.

18. februar hadde vi besøk av lokalavisen Midtsiden.no som har skrevet artikkel om prosjektet. Link til artikkelen, klikk her. 

Med tillatelse fra midtsiden.no kan artikkelen åpnes i denne pdf-filen: Lyse tider for Lysehagen – Midtsiden