Informasjon til naboer

Prosjektets varighet

Bygging ble igangsatt i slutten av 2022. Hovedveien gjennom feltet prioriteres først, deretter sideveier. Arbeid med de enkelte tomtene og private sideveier for adkomst til tomtene skjer fortløpende etter fremdrift med hovedvei og salgstakt. Total anleggsperiode er avhengig av salgstakt og er forventet å vare i minst 5 år. 

Anleggsområdet

Uvedkommende skal ikke ferdes på anleggsområdet. All ferdsel er forbundet med risiko. Naturlige tilkomstveier til anleggsområdet blir sperret med gjerder. Vi oppfordrer alle foreldre til å passe på at barn ikke tar seg inn på anleggsområdet. Ved behov eller ønske om å ferdes i anleggsområdet, kontakt byggherre.

Sprenging

Varsling

Sprenging blir varslet med sirene og vakter i terrenget. De nærmeste boligene blir varslet særskilt ved hver sprengning etter konkret vurdering og avtale. Sprengningsansvarlig tar kontakt med boligeiere ved behov. Naboer som ikke er kontaktet og ønsker varsling pr. telefon / sms i forkant av sprenging, ta kontakt. Ansvarlig for sprengning er Hallgeir Lekven hos Lekven Entreprenør AS. Han kan kontaktes på telefon 917 56 678 dersom noen har spørsmål. Kontaktperson hos byggherre er Øyvind Bertelsen som kan kontaktes på telefon 932 93 111.

Forebygging av skader

Vibrasjoner etter sprengning kan føre til at gjenstander velter. Vi råder derfor naboer til å flytte gjenstander som er utsatt for å kunne falle ned og bli ødelagt eller ødelegge andre gjenstander i fallet.

Hvis du mistenker skader som følge av sprengning

Dersom du mistenker skader på bygning eller eiendeler forårsaker av sprengning oppfordring vi deg til å kontakte ditt forsikringsselskap og byggherre umiddelbart.

Rystelser

Det kan ryste en del, men det skal det svært mye til før sprengningsarbeider gir skader på bygninger. Vibrasjoner som mennesker opplever som dramatiske er som regel ubetydelige i forhold til tålegrense for rystelser for bygninger. I mange tilfeller vil derfor sprengningsarbeid oppleves mer dramatisk enn det i realiteten er.
Når sprengstoff blir detonert, vil det meste av energien gå med til å bryte løs fjellet. Energien som blir «til overs» forplanter seg videre i terrenget som svingninger – eller vibrasjoner. Det oppstår en bølgebevegelse i grunnen som kan sammenlignes med det å kaste en stein i vannet.

I tillegg kommer lufttrykket. Når sprengstoff blir detonert, fortrenger det store mengder luft. Det kan føre til at vibrasjonene blir etterfulgt av slamrende dører og blafrende gardiner.
Se artikkel fra gjensidige.no som omhandler tema.

https://www.gjensidige.no/godtforberedt/content/det-rister-faelt-men-sprengningsarbeider-forer-sjelden-til-skader-pa-hus

Norsk Standard 8141–1 angir tillatte grenseverdier ved sprengning. Standarden angir hvor store svingninger og vibrasjoner sprengstoffet kan utløse i grunnen uten risiko for at bygninger tar skade.

Vi holder oss innenfor angitte grenseverdier for å sikre at sprenging utføres trygt. I noen tilfeller bruker vi rystelsesmålere når sprengningsarbeidet foregår i nærheten av eksisterende bygninger for å kunne dokumentere aktuelle rystelser.

Støy i byggeperioden

Det vil dessverre bli støy i byggeperioden. Særlig ved boring, sprenging og massetransport. Arbeidstid for aktivitet med betydelig støy og støynivået skal være innenfor normene for støy i anleggsbransjen.
Hvis det er spesielle anledninger som gjør at støy vil oppleves som svært sjenerende oppfordrer vi naboer til å ta kontakt så skal vi gjøre det vi kan for å tilpasse oss.

Påvirkning av private vannkilder

Det har vært utført kartleggingsarbeid av private vannkilder hos naboer som er antatt å kunne bli berørt. Basert på beliggenhet og risikovurdering tar vi kontakt med naboer som er utsatt for påvirkning av vannkvalitet. Vi tilrettelegger for at naboer uten offentlig vann kan koble seg til offentlig vannledning som etableres som del av Lysehagen.

Kontaktpersoner for naboer

Byggherre
Øyvind Bertelsen

932 93 111

oyvind@drageset.no

Entreprenør
Glenn Hovland

Daglig leder

911 68 010

glenn@lekvenentreprenor.no

Entreprenør
Hallgeir Lekven

Sprengingsansvarlig

917 56 678

hallgeir@lekvenentreprenor.no