Vi planlegger asfalteringsarbeid i Sperrevikvegen i perioden fra 5-12 juni. Fortauet og ca. 2,5 meter av eksisterende kjørebane skal få ny asfalt.

I denne perioden blir det trafikkdirigenter som styrer trafikken når asfalteringsarbeidet pågår.
NB! Vær oppmerksom på langsgående asfaltkanter. Kjør fornuftig for å unngå skader på dekk.

Mandag 5. juni kl. 0730

Oppstart asfalteringsarbeid.
Først blir deler eksisterende asfalt i kjørebanen frest (fjernet), deretter legges det asfalt på deler av kjørebanen og deler av fortauet. Denne dagen er planen at mannskapet jobber til de er ferdig med arbeidet, det kan derfor bli arbeid utover ettermiddagen / kvelden.

Tirsdag 6 juni

Støping av fortauskant. Denne må herde i noen dager før det kan gjøres videre arbeid.

Torsdag 8. juni / Fredag 9. juni

Fortau klargjøres for asfaltering.

Mandag 12. juni

Asfaltering av fortau og siste lag asfalt i kjørebanen.

Vi håper at arbeidet går som planlagt, blir det forsinkelser, vil resterende arbeid utføres påfølgende uke. Går alt etter planen, vil fortauet kunne brukes fra fredag ettermiddag / kveld.

Oversikt over strekningen som skal asfalteres: