Tomtene

Tomtene

Lysehagen består av 84 eneboligtomter i Bjørnafjorden kommune. Boligfeltet består av området B6 til området B29. Det etableres en ny og moderne infrastruktur for området, hvor hver tomt blir tilrettelagt med vei, vann, avløp, strøm og fiber helt frem til tomtegrensen.

Tomtene leveres som naturtomter og kjøper bestemmer selv utforming og terrengtilpasning i tråd med rammene i reguleringsbestemmelsene. Tomtene blir fradelt og får sitt eget gårds- og bruksnummer. Det foreligger ingen byggeklausuler. 

Tomtestørrelsen vil være fra 507 m2 til 979 m2, med en utnyttelsesgrad på BYA 30%. Alle boligene kan bygges over 2 plan og flere av boligene vil i tillegg få mulighet til å etablere en kjeller/underetasje. 

Lysehagen består av Gnr. 15, bnr. 8, 57, 65 og 66 i Bjørnafjorden kommune. Gjeldende reguleringsplan har Planident 20080400. Plankart og reguleringsforesegner kan lastes ned fra Bjørnafjorden kommune. 

Klikk på link for å laste ned PDF fra kommunens planregister.

Meld interesse

Epost: post@lysehagen.no
Telefon: 932 93 111
Adresse: Sperrevikvegen, 5215 Lysekloster.